Saltar al contingut principal

Taxa de mortalitat estandarditzada per edat. 2018-2022

L'Idescat publica la taxa de mortalitat estandarditzada (TME) per edat corresponent al període 2018-2022. Per a aquest període, la TME de Catalunya va ser de 827 defuncions per 100.000 habitants.

Pel que fa als àmbits del Pla territorial, l’Àmbit Metropolità (812) va tenir una TME més baixa que la mitjana de Catalunya; per contra, als àmbits de les Comarques Gironines (840), el Camp de Tarragona (847), Ponent (852), les Comarques Centrals (858), les Terres de l'Ebre (859) i el Penedès (880) la TME va ser més elevada. A l’Alt Pirineu i Aran el nivell de la mortalitat estàndard no diferia significativament de la mitjana de Catalunya.

Per sexe, la TME va ser de 1.081 defuncions per 100.000 homes i de 643 defuncions per 100.000 dones. El Penedès i les Comarques Centrals són els àmbits amb una mortalitat masculina significativament més alta que la mitjana. Pel que fa a les dones, es va registrar una TME significativament més alta al Penedès, les Terres de l’Ebre, les Comarques Centrals i les Comarques Gironines. Per contra, el Metropolità és l’àmbit amb una mortalitat femenina significativament més baixa.

Per edats, es va registrar una TME de 144 per 100.000 habitants de 0 a 64 anys i una TME de 3.646 defuncions per 100.000 habitants de 65 anys o més. Per àmbits, el Metropolità presenta una mortalitat més baixa per a tots dos grups d’edat, contràriament a Ponent i el Penedès, que van registrar una mortalitat significativament més alta en tots dos grups d’edat. Les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona tenen una TME més alta únicament per al grup de menors de 65, mentre que les Comarques Centrals van registrar una TME significativament més alta només en el grup de majors de 65 anys.

Per comarques, les TME significativament més baixes corresponen a l’Aran, el Barcelonès i l’Alt Empordà, mentre que el Moianès i l’Anoia encapçalen la llista de les 20 comarques que van registrar una TME significativament més alta que la mitjana.

Finalment, per municipis, Reus i Castelldefels són els que van registrar les TME més altes, i Sant Cugat del Vallès i Esplugues de Llobregat les TME significativament més baixes.

La taxa de mortalitat estandarditzada (TME) per edat correspon a la xifra de defuncions (per 100.000 habitants) que es registrarien en un territori segons la taxa de mortalitat per sexe i edat pròpies i amb l'estructura per edat d'una població tipus o estàndard.