Saltar al contingut principal

Estadística del turisme estranger. 05/2024

El nombre de turistes estrangers que han arribat a Catalunya se situa en 2,0 milions al maig del 2024, enfront dels 1,9 milions del maig del 2023, xifra que suposa un augment interanual del 5,9%. Segons el país de residència habitual, els països d'on procedeixen majoritàriament els turistes són França, el Regne Unit i els Estats Units, amb 423,0, 243,2 i 202,4 milers de turistes, respectivament.

Segons el motiu del viatge, els viatges d'oci, els viatges per altres motius (salut, estudis, família...) i els viatges de negoci tenen una afluència turística de 1.743,0, 150,3 i 145,3 milers de turistes, respectivament.

Per tipus d'allotjament principal, els hotels i similars tenen una afluència d'1,6 milions de turistes, i els habitatges de lloguer de 179,1 milers de turistes.