Saltar al contingut principal

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 11/2023

L'índex de volum de negoci del sector serveis (IASSVN) va créixer un 1,9% interanual a Catalunya al novembre del 2023. Per sectors d'activitat, va disminuir el comerç (−0,8%), mentre que van augmentar els altres serveis, és a dir, els no comercials (6,9%). Dins d'aquests, va destacar el creixement de les activitats professionals, científiques i tècniques amb un 14,5%, la informació i comunicacions amb un 10,4% i l'hostaleria amb un 8,5%.