Saltar al contingut principal

Estadística estructural d'empreses del sector serveis. 2022

El volum de negoci generat per les empreses del sector de serveis de mercat no financers de Catalunya va ser de 332.429 milions d'euros l'any 2022, xifra que representa un increment del 18,3% respecte a l'any anterior. En aquest mateix període, el nombre de persones ocupades en les empreses d'aquest sector va augmentar un 4,6%, i el valor afegit brut a cost de factors, un 13,7%.

El sector del comerç a l'engròs és el que va generar més volum de negoci (124.093 milions d'euros, amb un increment del 18,6% respecte a un any enrere) i més valor afegit (16.669 milions d'euros, un 9,0% més que l'any anterior). El de comerç al detall és el que va ocupar més persones (297.240 ocupats, amb un ascens de l’1,0%) i el d'activitats professionals, científiques i tècniques, el que va comptar amb més empreses, 90.663, xifra similar a l'any anterior (90.661 empreses).

Cal destacar també que el sector del comerç al detall ocupa el segon lloc tant en volum de negoci (50.209 milions d’euros) com en nombre d’empreses (73.024).

El sector d'hosteleria és el que va experimentar més creixement interanual de l’ocupació (11,6%), amb 264.664 persones ocupades.

La productivitat aparent per treballador del sector serveis se situa en 43.512 euros (un 8,7% més que l'any anterior).