Saltar al contingut principal

EH Estadística hidrogràfica

Recollida i tractament de totes les dades referents a la hidrografia de les conques intracomunitàries i intercomunitàries de Catalunya. Per a les conques intracomunitàries es disposa de pla hidrològic.

Estadística corresponent a l'actuació 06 01 02 (Programa anual d'actuació estadística 2020).

Consulteu els resultats d'aquesta estadística al web de l'organisme responsable

A l'Idescat