Saltar al contingut principal

ES Enquesta social: llars i medi ambient

L'Enquesta social 2008: llars i medi ambient (ES08) és una activitat estadística inclosa en el Pla estadístic de Catalunya 2006–2009 de la qual es presenten resultats sintètics, amb algunes novetats en el Sistema estadístic català en el vessant metodològic, institucional i de continguts.

Aquesta nova font estadística ofereix una nova perspectiva en l'àmbit de les estadístiques mediambientals ja que l'objectiu és aproximar-se al comportament percebut i a les actituds de la població quant als grans temes mediambientals que es presenten en la seva vida quotidiana. L'objectiu principal és investigar els hàbits, pautes de consum i actituds de les llars i de la població respecte al medi ambient, així com l'equipament dels habitatges i l'ús que en fan en relació amb els diferents aspectes mediambientals. Les temàtiques considerades objectes d'estudi i rellevants a l'entorn del medi ambient han estat principalment l'aigua, l'energia, els residus, els problemes de soroll i males olors a l'entorn de l'habitatge de residència i l'equipament de l'habitatge i l'ús que en fan els membres de la llar. També s'han considerat aspectes relacionats amb l'estil de vida de les persones, així com les pautes de consum i de mobilitat.

Una altra novetat d'aquesta operació és la metodologia emprada en la recollida de la informació. En el disseny de l'ES08 es va optar per la recollida multicanal, que combina l'enquestació telefònica, presencial i a través d'Internet, per tal de reduir la càrrega i molèsties a la ciutadania a l'hora de subministrar informació per a l'elaboració d'estadística oficial. Aquesta metodologia ha permès donar a les unitats informants les màximes facilitats per subministrar la informació requerida, experiència que s'ha valorat positivament i que serà incorporada en posteriors actuacions estadístiques.

Aquesta estadística ha permès també l'obtenció d'un indicador sintètic de medi ambient que posiciona les llars i els individus en funció del seu grau de sensibilització, impacte i hàbits en relació amb els problemes mediambientals. Amb aquesta finalitat es va establir una metodologia de treball comuna, que possibilita la comparabilitat dels resultats obtinguts en les diferents comunitats autònomes que hi han participat.

Aquesta activitat s'ha dut a terme amb la col·laboració de diversos instituts d'estadística autonòmics, com són Euskal Estatistika Erakundea (EUSTAT), Instituto de Estadística de Andalucía (IEA), Instituto Galego de Estadística (IGE), Instituto de Estadística de Navarra (IEN) i Instituto Nacional de Estadística (INE), mitjançant un grup de treball tècnic i institucional que va treballar conjuntament en l'elaboració ex novo del disseny de l'operació estadística i del projecte tècnic.