Saltar al contingut principal

EA Estadística de les espècies amenaçades

Seguiment de l'evolució d'algunes de les espècies més amenaçades a Catalunya o amb poblacions molt reduïdes o confinades a uns espais molt concrets.

Estadística corresponent a l'actuació 06 02 17 (Programa anual d'actuació estadística 2020).

Consulteu els resultats d'aquesta estadística al web de l'organisme responsable