Saltar al contingut principal

SGAEE Sistemes de gestió ambiental i etiquetatge ecològic

Evolució de les organitzacions que estan adherides als sistemes d'ecogestió i ecoauditoria de la Unió Europea (UE) (Reglament CE 1221/2009) (EMAS) i de les organitzacions que disposen de l'evolució del nombre de productes o serveis amb l'etiqueta ecològica de la UE (Reglament CE 66/2010) o el distintiu de garantia de qualitat ambiental.

Estadística corresponent a l'actuació 06 02 08 (Programa anual d'actuació estadística 2020).

Consulteu els resultats d'aquesta estadística al web de l'organisme responsable