Saltar al contingut principal

AE Estadística d'activitats extractives

Obtenció de les estadístiques sobre restauració mediambiental per les activitats mineres a cel obert, a partir del tractament estadístic de la informació de caràcter administratiu disponible al Departament.

Estadística corresponent a l'actuació 06 02 12 (Programa anual d'actuació estadística 2020).

Consulteu els resultats d'aquesta estadística al web de l'organisme responsable