Saltar al contingut principal

RC Estadística de residus de la construcció

Avaluar la gestió dels residus de la construcció a Catalunya, conèixer-ne la quantitat gestionada i el tractament a partir de l'explotació de les dades de les empreses gestores de residus.

Estadística corresponent a l'actuació 06 02 03 (Programa anual d'actuació estadística 2020).

Consulteu els resultats d'aquesta estadística al web de l'organisme responsable