Saltar al contingut principal

Enquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses 2016–2017

L'Enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació i del comerç electrònic a les empreses (ETICCE) permet conèixer la situació de les empreses catalanes en relació amb la dotació i ús de TIC i el comerç electrònic. Es tracta d'una enquesta anual per mostreig duta a terme per l'INE per a tot el territori espanyol i que proporciona informació sobre alguns indicadors per comunitats autònomes. L'Idescat amplia els resultats que ofereix aquesta operació per a l'àmbit de Catalunya garantint la comparabilitat amb els resultats de la resta de comunitats autònomes, Espanya i altres països.

La informació publicada s'estructura diferenciant entre empreses de 10 o més ocupats i empreses de menys de 10 ocupats.

Els resultats sobre empreses de 10 o més ocupats es presenten desagregats per dimensió de l'empresa segons el nombre d'ocupats i per sector d'activitat. El període de referència per a les variables d'infraestructures, equipament i ús de TIC és el primer trimestre de l'any de recollida de la informació (2017), mentre que el període de referència per a les variables sobre comerç electrònic, interacció amb l'Administració pública, personal especialista en TIC, anàlisi big data (dades massives), facturació i les dades sobre la informació general de l'empresa és tot l'any 2016.

Per a informació sobre edicions anteriors consulteu l'Enquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/eticce1617