Saltar al contingut principal

FEE Estadística de filials d'empreses estrangeres

L'Estadística de filials d'empreses estrangeres a Catalunya ofereix informació de les principals característiques i indicadors econòmics de les filials localitzades a Catalunya, des d'una doble perspectiva. D'una banda, investiga les característiques i els resultats dels establiments de les filials d'empreses estrangeres ubicats a Catalunya. D'altra banda, se centra en les característiques i els resultats de les filials d'empreses estrangeres amb seu a Catalunya.

Per avaluar l'impacte de les empreses sota control estranger en l'economia de la Unió Europea, es va aprovar el Reglament (CE) núm. 716/2007 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2007, relatiu a les Estadístiques comunitàries sobre l'estructura i l'activitat de les filials estrangeres (FATS).

La informació necessària per elaborar el marc de l'enquesta s'obté del Directori Central d'Empreses de l'INE (DIRCE), que conté dades de totes les empreses residents a Espanya i permet identificar les que pertanyen a un grup d'empreses d'àmbit supranacional, que són la població objectiu de l'Estadística de filials d'empreses estrangeres.

Donada la coincidència entre els requeriments de variables, cobertura i terminis del Reglament FATS i el de les Estadístiques estructurals d'empreses (SBS), per raons d'eficiència i reducció de costos, la recollida d'informació de l'Estadística de filials d'empreses estrangeres està vinculada amb la de les Estadístiques estructurals d'empreses (sector serveis i industrial).

En altres seccions

Taules bàsiques