Saltar al contingut principal

Comerç amb l'estranger

L'objectiu principal d'aquesta estadística és presentar els fluxos comercials de les exportacions (expedicions en el comerç intracomunitari) i importacions (introduccions) de béns entre Catalunya i l'estranger. Les taules disponibles recopilen informació de periodicitat anual i mensual a partir de gener del 1994, referides a les quatre demarcacions catalanes i per al conjunt d'Espanya.

La font administrativa d'informació amb la qual treballa l'Idescat per realitzar aquesta estadística és el fitxer territorial d'operacions del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. Es tracta d'un arxiu amb la informació més rellevant que es deriva de les dades del document únic administratiu (DUA) i les declaracions Intrastat.

Infografia

Infografia

COMEST 2023

En altres seccions

Taules bàsiques