Saltar al contingut principal

ECV Enquesta de condicions de vida

L'Enquesta de condicions de vida mesura la incidència i composició de la pobresa mitjançant l'establiment d'un llindar de risc de pobresa. A més, ofereix informació sobre la distribució personal de la renda a partir dels ingressos anuals nets. D'altra banda, aporta dades sobre les privacions de les llars, les condicions dels habitatges i l'indicador de risc de pobresa o exclusió social harmonitzat.

L'Enquesta de condicions de vida és una estadística de periodicitat anual harmonitzada en l'àmbit europeu que realitzen conjuntament l'Idescat i l'INE. L'any 2013 es produeix una ruptura en la sèrie temporal, perquè a partir d'aquell moment s'utilitzen els registres administratius de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i de la Seguretat Social, per obtenir els ingressos de la llar.

A partir del 2016 l'Idescat porta a terme una ampliació de la mostra que permet obtenir resultats més robustos per a Catalunya. Aquesta estadística compta habitualment amb la col·laboració del Departament de Drets Socials, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona i l'Institut Metròpoli.

Amb la publicació de les enquestes dels anys 2016 i 2017, els resultats per a Catalunya es complementen amb alguns dels principals indicadors per als vuit àmbits territorials, Barcelona ciutat i l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Infografia

Infografia

ECV 2023

Taules disponibles [+]

En altres seccions

Taules bàsiques

Indicadors de la Unió Europea