Saltar al contingut principal

IRPF Impost sobre la renda de les persones físiques

Aquesta operació estadística ofereix les dades de la base imposable general i la quota resultant de l'autoliquidació per declarant de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). També es publica la desagregació d'aquest impost per les seves principals partides (origen dels rendiments, base imposable, deduccions, quotes tributàries, etc.).

La informació es presenta anualment i amb una desagregació per municipis, capitals comarcals, comarques i Aran, províncies i àmbits del Pla territorial de Catalunya.

L'Idescat elabora aquesta informació a partir de les declaracions de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Àmbit geogràfic: Catalunya

Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom

En altres seccions

Taules bàsiques

El municipi en xifres