Saltar al contingut principal

TRIB Estadística de la recaptació de tributs

Publicació de l'informe trimestral dels tributs que conté les estadístiques dels tributs propis i cedits de la Generalitat de Catalunya a partir dels arxius administratius que gestiona el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Les dades corresponen al total de Catalunya.

Estadística corresponent a l'actuació 03 10 01 (Programa anual d'actuació estadística 2020).

Consulteu els resultats d'aquesta estadística al web de l'organisme responsable

A l'Idescat