Saltar al contingut principal

PRELOC Estadística sobre pressupostos i liquidacions dels ens locals a Catalunya

El Departament de la Presidència recopila el detall de les dades economicofinanceres dels pressupostos i liquidacions de les administracions locals i dels seus organismes dependents i adscrits. Un cop rebuda aquesta informació, s'analitza i es depura i, posteriorment, es procedeix al seu tractament estadístic amb l'objectiu de difondre els resultats agregats.

Estadística corresponent a l'actuació 03 10 03 (Programa anual d'actuació estadística 2020).

Consulteu els resultats d'aquesta estadística al web de l'organisme responsable

A l'Idescat