Saltar al contingut principal

CP Estadística del crèdit públic

Activitat de concessió de crèdit públic feta per la Generalitat de Catalunya.

Estadística corresponent a l'actuació 03 09 02 (Programa anual d'actuació estadística 2020).

Consulteu els resultats d'aquesta estadística al web de l'organisme responsable