Saltar al contingut principal

JOC Estadística del joc

Publicació de les dades del joc que contenen les estadístiques bàsiques tributàries i sectorials del joc privat a Catalunya de sales de bingo, casinos, màquines recreatives i d'atzar, rifes, quines, tómboles i combinacions aleatòries.

Estadística corresponent a l'actuació 03 10 15 (Programa anual d'actuació estadística 2024).

Consulteu els resultats d'aquesta estadística al web de l'organisme responsable