Saltar al contingut principal

COMTEC Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic

L'Estadística de comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic té com a objectiu principal presentar trimestralment els fluxos comercials de les exportacions i importacions, entre Catalunya i l'estranger, de productes industrials segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D).

Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades en quatre grups d'acord amb la importància del contingut tecnològic, segons els sectors industrials de la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009):

  1. Nivell tecnològic alt
  2. Nivell tecnològic mitjà alt
  3. Nivell tecnològic mitjà baix
  4. Nivell tecnològic baix

Aquests grups es desagreguen segons si són exportacions o importacions als 27 membres de la Unió Europea o a la resta del món. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.

La font primària d'informació és el fitxer territorial d'operacions del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. Es tracta d'un arxiu amb la informació més rellevant derivada de les dades del document únic administratiu (DUA) i les declaracions Intrastat.