Saltar al contingut principal

ROMA Estadística de maquinària agrícola

Explotació estadística de les dades referents al parc de maquinària agrícola, contingudes en els fulls d'inscripció del Registre oficial de maquinària agrícola (ROMA). Les dades es difonen també trimestralment i anualment.

Estadística corresponent a l'actuació 03 01 04 (Programa anual d'actuació estadística 2022).

Consulteu els resultats d'aquesta estadística al web de l'organisme responsable

A l'Idescat

Taules bàsiques