Saltar al contingut principal

EXPAGR Estadística de l'estructura de les explotacions agràries

L'Idescat proporciona les taules principals sobre Catalunya i el vincle als resultats detallats d'aquesta estadística.

L'Estadística de l'estructura de les explotacions agràries s'elabora en el marc del programa comunitari d'enquestes agràries que realitzen tots els estats de la Unió Europea. L'objectiu és tenir informació actualitzada i comparable de tots els estats membres, i utilitzar les estadístiques com a element bàsic per dissenyar la política agrària comuna.

L'Estadística de l'estructura de les explotacions agràries presenta, per als períodes intercensals, una sèrie amb dades per a l'àmbit de Catalunya, que fins al 2007 eren biennals i a partir del 2013 passen a ser triennals.

A partir de l'any 2013, l'organisme responsable d'aquesta operació estadística és l'INE.

Consulteu els resultats d'aquesta estadística al web de l'organisme responsable

A l'Idescat