Saltar al contingut principal

AGRARM Comptes econòmics del sector agrari

Elaboració anual de les diferents magnituds econòmiques del sector agrari català, d'acord amb el sistema de comptes econòmics de l'agricultura adaptades a la metodologia del Sistema Europeu de Comptes.

Estadística corresponent a l'actuació 03 01 01 (Programa anual d'actuació estadística 2024).

Consulteu els resultats d'aquesta estadística al web de l'organisme responsable

A l'Idescat

Taules bàsiques

Indicadors de la Unió Europea