Saltar al contingut principal

AGREA Estadística de les escoles agràries

Determinar el nombre i les característiques dels cursos considerats en el Programa de formació permanent adreçat al sector agroalimentari i rural, fent un tractament de la informació administrativa disponible.

Estadística corresponent a l'actuació 04 04 07 (Programa anual d'actuació estadística 2022).

Consulteu els resultats d'aquesta estadística al web de l'organisme responsable