Saltar al contingut principal

PROAGR Estadística de les superfícies i produccions agrícoles

Les oficines comarcals del Departament faciliten, anualment, les dades sobre la distribució per usos de la superfície dels municipis de cada comarca. Les xifres obtingudes així constituiran la informació bàsica sobre superfície. Pel que fa als rendiments i produccions agrícoles, la informació és facilitada per professionals del mateix sector (agricultors, cooperatives, etc.) i d'altres mitjans de constatació de la realitat que gestiona el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Estadística corresponent a l'actuació 03 01 02 (Programa anual d'actuació estadística 2022).

Consulteu els resultats d'aquesta estadística al web de l'organisme responsable

A l'Idescat