Saltar al contingut principal

XCAC Xarxa comptable agrària

Recollida anual de les dades comptables del conjunt d'anotacions efectuades al llarg de l'exercici en una mostra d'explotacions representatives de les orientacions tecnicoeconòmiques (OTE) i de les unitats de dimensió econòmica (UDE), que permeti el seguiment microeconòmic de la producció, les despeses, el valor afegit, la renda i les ràtios econòmiques i financeres de les explotacions agràries de Catalunya.

Estadística corresponent a l'actuació 03 01 06 (Programa anual d'actuació estadística 2022).

Consulteu els resultats d'aquesta estadística al web de l'organisme responsable