Saltar al contingut principal

AGRPT Estadística de preus de la terra

Estimació anual, a partir de l'observació directa, de l'evolució dels preus de la terra i dels cànons d'arrendaments rústics, dels conreus de secà i de regadiu i dels aprofitaments més representatius, ponderats d'acord amb la superfície ocupada, a fi d'obtenir-ne un índex per a Catalunya.

Estadística corresponent a l'actuació 03 01 05 (Programa anual d'actuació estadística 2020).

Consulteu els resultats d'aquesta estadística al web de l'organisme responsable