Saltar al contingut principal

ARX Estadística d'arxius

Tramesa d'un qüestionari electrònic als arxius de Catalunya per tal de conèixer el nombre, la tipologia, l'activitat, el personal, el pressupost i altres característiques pròpies del sector a Catalunya, i explotació de les dades obtingudes. Aquesta informació és validada i informatitzada per tal de fer-ne el tractament estadístic.

Estadística corresponent a l'actuació 04 07 11 (Programa anual d'actuació estadística 2020).

Consulteu els resultats d'aquesta estadística al web de l'organisme responsable

A l'Idescat