Saltar al contingut principal

PC Estadística de participació cultural

Aquesta Enquesta s'adreça a una mostra representativa de la població de Catalunya de 14 anys i més per obtenir els resultats bàsics definits en el pla de tabulació corresponent sobre el consum i pràctiques culturals en diferents àmbits: diaris, revistes, ràdio, televisió i audiovisual, internet, cinema en sala, música, concerts, videojocs i jocs de mòbil, espectacles d'arts escèniques, exposicions, lectura i associacionisme. Sistematització de la informació en una base de dades que faciliti l'obtenció de resultats específics.

Estadística corresponent a l'actuació 04 07 01 (Programa anual d'actuació estadística 2021).

Consulteu els resultats d'aquesta estadística al web de l'organisme responsable