Saltar al contingut principal

BCIN Estadística del patrimoni arquitectònic i arqueològic

Obtenció de l'Estadística del patrimoni arquitectònic i arqueològic de Catalunya, a partir de la informació de caràcter administratiu disponible al Departament de Cultura, per conèixer l'activitat, la tipologia, el període històric, el personal i el pressupost del patrimoni immoble i moble de Catalunya. Aquesta informació és validada i informatitzada per tal de fer-ne les tabulacions corresponents.

Estadística corresponent a l'actuació 04 07 07 (Programa anual d'actuació estadística 2020).

Consulteu els resultats d'aquesta estadística al web de l'organisme responsable

A l'Idescat