Saltar al contingut principal

CULTE Estadística dels centres de culte a Catalunya

Quantificació, adscripció a confessió religiosa i distribució territorial dels centres de culte existents a Catalunya, a partir de dades d'origen administratiu obtingudes de la base de dades del Mapa religiós de Catalunya.

Estadística corresponent a l'actuació 04 08 01 (Programa anual d'actuació estadística 2021).

Consulteu els resultats d'aquesta estadística al web de l'organisme responsable

A l'Idescat

Taules bàsiques

Anuari estadístic de Catalunya