Saltar al contingut principal

Estadística de l'audiovisual

Aquesta estadística recull l'estimació de les principals característiques de la producció, distribució i exhibició en l'àmbit del cinema, el vídeo, la ràdio i la televisió, i facilita dades sobre la seva economia, finançament, oferta i ocupació generada, i també sobre la demanda de béns i serveis audiovisuals.

Els resultats estadístics més rellevants sobre aquest sector es presenten en quatre apartats:

  • Economia del sector audiovisual, on es presenten les dades relatives a l'estructura econòmica del sector obtingudes de l'explotació de l'l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis (anomenada Enquesta anual de serveis fins l'any de referència 2014) i de les estimacions de la despesa familiar en equips i serveis audiovisuals de l'Estadística de despesa en consum de les llars. De forma puntual, també es disposa, per a l'any 2001, dels resultats de l'estimació dels principals trets de la funció de producció del sector audiovisual en el marc de les Taules Input-Output de Catalunya 2001 i, per a l'any 2003, de les dades estimades sobre la situació laboral dels professionals del sector audiovisual a Catalunya.
  • Oferta audiovisual, on es presenten les dades recopilades pel Departament de Cultura i l'Institut Català de les Empreses Culturals relatives al cinema, i pel Consell de l'Audiovisual de Catalunya pel que fa a la ràdio i la televisió. En aquest apartat, a partir del 2006 es presenta, per primera vegada, un conjunt de taules relatives als temps de notícies en els teleinformatius per descriptors temàtics i per distribució geogràfica des de l'any 2003, i també dades pel que fa a l'oferta de televisió digital terrestre (TDT) i ràdio digital terrestre (DAB) nacional i local.
  • Demanda de continguts audiovisuals, on es presenten dades sobre el consum de béns i serveis audiovisuals de l'Enquesta de consum i pràctiques culturals, o l'ús del temps de la població dedicat als mitjans de comunicació, provinents de l'Estadística de l'ús del temps. En aquest apartat, a partir del 2017 es presenta, per primera vegada, un conjunt de taules relatives a la participació cultural obtingudes a partir de l'Enquesta de participació cultural del Departament de Cultura.
  • Activitats relacionades amb el sector audiovisual, on es presenten, des de l'edició 2010, dades relatives a l'estructura econòmica del sector de la publicitat també obtingudes de l'explotació de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis (anomenada Enquesta anual de serveis fins l'any de referència 2014). Aquestes dades econòmiques també es faciliten per a les edicions 2007, 2008 i 2009 per tal de completar la sèrie.

En altres seccions

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/eac