Saltar al contingut principal

AVP Estadística de les arts visuals i plàstiques

Tramesa d'un qüestionari electrònic a les galeries d'art de Catalunya per tal de conèixer el nombre d'exposicions i artistes, l'activitat, la tipologia, el personal i el pressupost del sector a Catalunya, i explotació de les dades obtingudes. Aquesta informació és validada i informatitzada per tal de fer-ne el tractament estadístic.

Estadística corresponent a l'actuació 04 07 09 (Programa anual d'actuació estadística 2020).

Consulteu els resultats d'aquesta estadística al web de l'organisme responsable