Saltar al contingut principal

DPC Estadística de la despesa pública en cultura

Revisió metodològica de l'Estadística de despesa en cultura de les administracions locals de Catalunya. Anàlisi de les variables disponibles i la temporalitat d'aquesta disponibilitat a fonts administratives i estadístiques. Comparabilitat de les dades disponibles en aquestes fonts amb les dades extretes del treball de camp de l'estadística. Avaluació de la necessitat i periodicitat de la realització del treball de camp de l'estadística.

Estadística corresponent a l'actuació 03 10 05 (Programa anual d'actuació estadística 2020).

Consulteu els resultats d'aquesta estadística al web de l'organisme responsable

A l'Idescat

Taules bàsiques