Saltar al contingut principal

CINE Estadística de cinema

Obtenció de l'estadística de cinema, del sector de producció i del sector d'exhibició a Catalunya, a partir de la informació de caràcter administratiu disponible al Departament de Cultura, referent al nombre i a l'aforament de les sales de cinema, la llengua i la nacionalitat de la pel·lícula, els espectadors i la recaptació. Aquesta informació és validada i informatitzada per tal de fer-ne el tractament estadístic.

Estadística corresponent a l'actuació 04 07 05 (Programa anual d'actuació estadística 2020).

Consulteu els resultats d'aquesta estadística al web de l'organisme responsable

A l'Idescat