Saltar al contingut principal

EAE Estadística d'arts escèniques

Tramesa d'un qüestionari electrònic per conèixer el nombre, l'activitat, el pressupost, el personal i les característiques dels espectacles exhibits i produïts de les sales i les companyies d'arts escèniques a Catalunya, i explotació de les dades obtingudes. Aquesta informació és validada i informatitzada per tal de fer les tabulacions corresponents.

Estadística corresponent a l'actuació 04 07 06 (Programa anual d'actuació estadística 2020).

Consulteu els resultats d'aquesta estadística al web de l'organisme responsable

A l'Idescat