Saltar al contingut principal

TSC Estadística del tercer sector cultural

Tramesa d'un qüestionari electrònic als centres d'estudis locals i comarcals per tal de conèixer el nombre, l'activitat, el personal i el pressupost del sector a Catalunya, i a partir del qual fer una explotació de les dades obtingudes. Aquesta informació és validada i informatitzada per tal de fer-ne el tractament estadístic.

Estadística corresponent a l'actuació 04 07 10 (Programa anual d'actuació estadística 2017).

Consulteu els resultats d'aquesta estadística al web de l'organisme responsable