Saltar al contingut principal

MC Estadística de museus i col·leccions

Obtenció de l'estadística sobre museus i col·leccions de Catalunya a partir de dades administratives del Departament de Cultura relatives a l'activitat, el nombre, el personal i el pressupost del sector. Aquesta informació és validada i informatitzada per tal de fer-ne el tractament estadístic.

Estadística corresponent a l'actuació 04 07 03 (Programa anual d'actuació estadística 2021).

Consulteu els resultats d'aquesta estadística al web de l'organisme responsable

A l'Idescat

Taules bàsiques

Anuari estadístic de Catalunya