Saltar al contingut principal

EC Estadística d'equipaments culturals

Obtenció dels principals indicadors dels equipaments culturals de Catalunya: nom, tipus, subtipus, dades de contacte, municipi, titularitat, gestió, estat de l'equipament i altres característiques, a partir de la informació de caràcter administratiu disponible al Departament. Aquesta informació és validada i informatitzada per tal de fer-ne el tractament estadístic.

Estadística corresponent a l'actuació 04 07 08 (Programa anual d'actuació estadística 2020).

Consulteu els resultats d'aquesta estadística al web de l'organisme responsable