Saltar al contingut principal

ATURP Estadística de prestacions per atur

Les prestacions d'atur tenen una durada limitada i s'atorguen a condició d'haver perdut el lloc de treball involuntàriament, de l'existència d'una relació jurídica prèvia amb la Seguretat Social i del compliment d'uns requisits determinats de cotització. Les gestiona el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), que depèn del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

S'ofereix anualment informació del nombre de prestacions, la prestació mitjana i l'import anual d'atur per a Catalunya. L'Idescat elabora aquesta estadística des de l'any 1991 a partir de la informació que subministra el SEPE.

En altres seccions

Taules bàsiques

Anuari estadístic de Catalunya