Saltar al contingut principal

EP Estimacions de població

Les Estimacions de població són l'operació estadística que, amb periodicitat semestral, proporciona el recompte de la població resident a Catalunya a 1 de gener i 1 de juliol des de l'any 1981. Les Estimacions de població permeten calcular, cada any, diferents indicadors de tipus demogràfic i socioeconòmic. Ofereixen dades dels residents a Catalunya, les províncies, els àmbits del Pla territorial i les comarques i Aran, classificats per sexe i edat. Fins al 2020, ofereixen dades dels municipis de 50.000 habitants o més, i a partir del 2021 ofereixen dades de tots els municipis.

A partir del 2021, les Estimacions de població a 1 de gener de cada any corresponen a les dades del Cens de població (que passa a ser anual), en la mateixa data. Les Estimacions de població a 1 de juliol es calculen a partir de les Estimacions de població a 1 de gener de 2 anys consecutius.

L'Idescat elabora les Estimacions de població avançades a 1 de gener i a 1 de juliol, amb l'objectiu de proporcionar un càlcul de la població amb el mínim retard respecte de la data de referència. Els resultats es mantenen vigents fins que cada any són substituïts per les Estimacions de població definitives.

Àmbit geogràfic: Catalunya

Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom

En altres seccions