Saltar al contingut principal

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. T3/2023

Les exportacions catalanes de productes industrials de contingut tecnològic alt augmenten un 13,5% interanual al tercer trimestre del 2023, i és el grup de productes per contingut tecnològic que més augmenta.

Catalunya ha exportat productes industrials per valor de 21.674,7 milions d'euros al tercer trimestre del 2023, xifra que representa un augment del 0,8% en relació amb el mateix trimestre de l'any anterior. L'agrupació dels productes industrials segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D) mostra que les exportacions d'alta tecnologia i les de nivell tecnològic mitjà alt han registrat un augment respecte de fa un any (13,5% i 8,5%, respectivament), mentre que en la resta de nivells (nivell mitjà baix i baix) han disminuït les vendes (−20,9% i −5,4%, respectivament), en el mateix període.

Tots els productes d'alt contingut tecnològic han augmentat les exportacions. Els productes farmacèutics, que representen el 73,5% del total d'aquest grup de productes, han augmentat un 13,9% en relació amb el mateix trimestre del 2022.

Catalunya ha importat productes industrials per valor de 22.914,9 milions d'euros al tercer trimestre del 2023, xifra que representa un descens interanual del 10,0%. Les compres a l'estranger de tots els nivells tecnològics mostren disminucions: 13,2% en el contingut tecnològic de nivell alt, 6,1% en el mitjà alt, 17,0% en el mitjà baix i 10,4% en el baix.