Saltar al contingut principal

Estadística del turisme estranger. 10/2023

El nombre de turistes estrangers que han arribat a Catalunya se situa en 1,7 milions a l'octubre del 2023, enfront dels 1,5 milions de l'octubre del 2022, xifra que suposa un augment interanual del 12,2%. Segons el país de residència habitual, els països d’on procedeixen majoritàriament els turistes són França, el Regne Unit i els Estats Units, amb 309,4, 161,7 i 143,5 milers de turistes, respectivament.

Segons el motiu del viatge, els viatges d'oci, els viatges de negoci i els viatges per altres motius (salut, estudis, família...) tenen una afluència turística d'1,3 milions, 218,4 milers i 100,2 milers de turistes, respectivament.

Per tipus d'allotjament principal, els hotels i similars tenen una afluència d'1,2 milions de turistes, i els habitatges de lloguer de 163,6 milers de turistes.