Saltar al contingut principal

EPCENT Estimació de la població centenària

L'Estimació de la població centenària proporciona el recompte de la població de 100 anys i més resident a Catalunya, classificada per sexe i edat fins al grup de 105 anys i més.

L'Idescat elabora l'Estimació de la població centenària a partir de les defuncions. S'utilitza la informació de l'edat en el moment de la defunció per calcular la població d'edat avançada en el darrer any i en els anys anteriors. La població centenària de cada edat es calcula a partir de la proporció del nombre de persones d'una generació encara vives respecte al nombre de persones d'aquesta generació que han mort en els últims anys.

La disponibilitat de noves dades de defuncions permet, cada any, calcular retrospectivament la població centenària dels anys anteriors i obtenir una estimació més precisa. Per aquesta raó, cada any s'actualitza l'Estimació de la població centenària dels anys anteriors. Les dades esdevenen definitives anys després, quan totes les persones centenàries d'una generació han mort.

A partir del Cens de població 2021 i el càlcul de les Estimacions intercensals de població 2012–2021, hi ha canvis en les fonts de població centenària. Les Estimacions de població passen a ser la font de referència de la població centenària dels anys 2012 i posteriors, i ofereixen la població de Catalunya per sexe i edat fins a 105 anys o més, i la població centenària de les províncies, els àmbits del pla territorial i les comarques i Aran. D'altra banda, l'Estimació de la població centenària es manté com la font de referència de la població centenària per al període 1981–2011.

Taules disponibles