Saltar al contingut principal

Índex de preus industrials. 11/2023

L'índex de preus de productes industrials (que no inclou l'energia) disminueix un 0,6% interanual a Catalunya al novembre del 2023.

En aquest mateix període l'índex de preus industrials (que inclou l'energia) decreix un 4,9% respecte del mateix mes de l'any anterior. Per grans sectors industrials, disminueixen els preus de l'energia un 19,8% i els de béns intermedis un 8,0%, mentre que augmenten els de béns de consum un 5,3% i els d'equipament un 2,5%.

D'altra banda, per divisions industrials els decrements de preus més elevats es registren a la metal·lúrgia i fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges (−15,8%) i les indústries químiques (−10,3%). En canvi, creixen els preus de la fabricació de begudes (13,0%) i de la indústria de la fusta i del suro, excepte mobles, cistelleria i esparteria (5,9%).