Índex de comerç al detall

Els índexs de comerç al detall són indicadors conjunturals que mesuren l'evolució a curt termini de l'activitat de les empreses que operen en el sector del comerç al detall.

L'Idescat elabora mensualment l'índex general de comerç al detall, tant a preus corrents com a preus constants, i calcula els índexs de Catalunya per al sector de l'alimentació i per a la resta de productes (desagregats en equipament personal, equipament de la llar i altres béns). Aquests indicadors reflecteixen l'evolució d'un dels sectors més importants de l'economia catalana a través de la variable volum de negoci.

La font primària d'informació és una enquesta contínua de periodicitat mensual que realitza l'INE.

Seccions que contenen taules bàsiques d'aquesta estadística

Indicadors de conjuntura econòmica

Sou aquí: