Saltar al contingut principal

ICD Índex de comerç al detall

Els índexs de comerç al detall són indicadors conjunturals que mesuren l'evolució a curt termini de l'activitat de les empreses que operen en el sector del comerç al detall.

L'Idescat elabora mensualment l'índex general de comerç al detall, tant a preus corrents com a preus constants, i calcula els índexs de Catalunya per al sector de l'alimentació i per a la resta de productes (desagregats en equipament personal, equipament de la llar i altres béns). Aquests indicadors reflecteixen l'evolució d'un dels sectors més importants de l'economia catalana a través de la variable volum de negoci.

La font primària d'informació és una enquesta contínua de periodicitat mensual que realitza l'INE.

Taules bàsiques

Indicadors de conjuntura econòmica