Saltar al contingut principal

Recerca i desenvolupament

L'Estadística sobre les activitats en recerca i desenvolupament (R+D) té com a objectiu mesurar els recursos econòmics i humans destinats a aquesta activitat. Aquesta operació la realitza l'INE anualment a través d'una estadística censal en els sectors de l'Administració pública, l'ensenyament superior, les institucions privades sense ànim de lucre (SIPSFL), i a través d'una estadística mostral en el sector de les empreses. L'Idescat amplia aquesta informació per a Catalunya desagregant variables com el personal en R+D segons investigadors, tècnics i altre personal de suport, la despesa en R+D com a despesa corrent (retribucions i altres despeses corrents) i com a despesa de capital, i la despesa interna segons l'origen dels fons. Per facilitar la comparabilitat amb altres països de la Unió Europea, la metodologia utilitzada en aquesta estadística segueix la proposada per l'OCDE, reflectida al Manual de Frascati.

En altres seccions