Saltar al contingut principal

RD Estadística sobre activitats en R+D

L'Estadística sobre activitats en R+D proporciona informació sobre els recursos econòmics i humans que els sectors de l'Administració pública, l'ensenyament superior, les institucions privades sense finalitat de lucre i les empreses destinen a aquestes activitats.

Els resultats es presenten agrupats per a cada un dels sectors. La informació es desagrega segons diferents variables. Així, en el cas de l'Administració pública es presenta per tipus d'Administració; els centres d'ensenyament superior es desglossen per tipus de centre, i les empreses per sector d'activitat econòmica (agricultura, indústria, construcció i serveis), grandària en termes de nombre d'ocupats i tipus d'empresa. El concepte d'empresa que s'utilitza en aquesta publicació correspon al d'unitat legal.

La font primària d'informació és l'Estadística sobre activitats d'R+D, de caràcter anual, que porta a terme l'INE amb la col·laboració de l'Idescat a Catalunya (d'acord amb el conveni signat entre ambdós instituts). L'Idescat fa l'explotació estadística detallada de la informació per a Catalunya i ofereix així una visió de l'activitat de recerca que fan cada un dels sectors de l'economia. Aquesta enquesta es fa seguint les recomanacions de l'OCDE en el Manual de Frascati, de manera que es compleixen els requisits que permeten la comparabilitat amb altres països.

Infografia

Infografia

R+D 2022

En altres seccions