Saltar al contingut principal

Estimació de la població centenària. 2021

La població centenària estimada de Catalunya va ser de 2.280 persones a 1 de gener del 2021. Aquesta xifra representa un augment del 4,8% respecte d'un any enrere.

En els darrers 10 anys el nombre de centenaris va passar de 1.350 persones el 2011 a 2.280 persones el 2021. Pel que fa a les persones de 105 anys o més, el 2011 residien a Catalunya 65 persones, i el 2021, 130.

Aproximadament dues terceres parts dels centenaris (el 66%) tenien 100 o 101 anys, i una tercera part (el 34%) tenia 102 anys o més. Les dones van representar el 84% de la població centenària.

Amb l'elaboració de les dades per al 2021 es revisen les dades del període 2003-2020.