Saltar al contingut principal

El Govern aprova el Programa anual d'actuació estadística per al 2024

El Govern ha aprovat el Programa anual d'actuació estadística 2024 (PAAE 2024), que inclou totes les actuacions estadístiques d'interès de la Generalitat que s’han de dur a terme al llarg d'aquest any en el marc del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 actualment prorrogat. El nombre d'actuacions programades és de 300.

Aquest any s'incorporen com a novetats els censos anuals de població i habitatge pels anys 2022 i 2023, els Indicadors de sostenibilitat del turisme, la Classificació catalana d’activitats econòmiques 2025 i les Projeccions de llars 2021-2046, entre d'altres.

Durant el 2024, entre altres actuacions estadístiques es portarà a terme l’estudi de viabilitat per a una nova edició del Compte satèl·lit de la producció domèstica. Pel que fa a resultats estadístics, cal destacar la difusió de la cinquena edició de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població 2023, i de l’Enquesta territorial sobre equipament i ús de TIC a les llars 2023. També hi ha prevista la difusió de resultats de l’Enquesta de salut de la població 2023, que per primera vegada inclou les persones institucionalitzades en residències per a gent gran i, finalment, de l’Enquesta de condicions de vida.

D’altra banda, es portarà a terme la validació i explotació dels treballs de camp de l'Enquesta de consums intermedis, en desenvolupament del Marc input-output de Catalunya 2021, els treballs de camp d’una nova edició de l’Enquesta de qualitat i condicions de treball 2024, així com la continuïtat del treball de camp de l’Enquesta de l’ús del temps 2023-2024. També es portaran a terme els treballs de camp dels Mòduls sobre qüestions d’actualitat empresarial, (com cada any)l; els de l’Enquesta de mobilitat quotidiana a l’Alt Pirineu i Aran i els de l’Enquesta de mobilitat en dia feiner.

També es publicaran els resultats dels indicadors de l'economia circular, de l'economia blava, dels objectius de desenvolupament sostenible, de l'índex d’igualtat de gènere i de l'índex socioeconòmic territorial.

Una vegada es publiqui en el “Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya”, el Programa anual d'actuació estadística es podrà consultar a l'apartat del Pla estadístic de Catalunya del web de l’Idescat.