Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial. 10/2023

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari es manté estable (variació interanual del 0,0%) a Catalunya a l'octubre del 2023. Per grans sectors industrials, augmenten l'energia un 5,5% i els béns d'equipament un 4,7%, però disminueixen els béns de consum un 2,1% i els béns intermedis un 1,5%.

En aquest mateix període, l'índex de productes industrials (que no inclou l’energia ni està corregit d'efectes de calendari) augmenta un 3,0% respecte del mateix mes de l'any anterior i l'índex de producció industrial (que inclou l'energia) ho fa en un 3,4%. Per grans sectors industrials, tots augmenten: els béns d'equipament (8,8%), l'energia (6,5%), els béns intermedis (1,4%) i els béns de consum (1,0%).

Finalment, per divisions industrials els increments més elevats es registren a la fabricació de material de transport (26,5%) i a les altres indústries manufactureres (26,2%); en canvi, decreixen a les indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats (−16,3%) i a la fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics (−5,4%).